bong da, web bong da

trọng tài Ramesh Ramdhan

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Ramesh Ramdhan

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
Champions Cup 2006
27/09/2005 Britannia SV Robinhood SV 1 - 2 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2006 qualifiers - Am/Caribbean
08/09/2004 Costa Rica Canada 1 - 0 2 (1 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
13/10/2004 USA Panama 6 - 0 4 (1 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/03/2005 USA Guatemala 2 - 0 3 (1 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2002 qualifiers - Am/Caribbean
18/03/2000 Grenada Barbados 2 - 3 4 (3 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/04/2000 Barbados Aruba 4 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
07/05/2000 Antigua and Barbuda St Vincent and The Grenadines 2 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/09/2000 Jamaica St Vincent and The Grenadines 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/10/2000 USA Costa Rica 0 - 0 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/11/2001 Jamaica Costa Rica 0 - 1 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 2001 u17
14/09/2001 France u17 Nigeria u17 1 - 2 1 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/09/2001 Mali u17 Iran u17 1 - 0 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/09/2001 Brazil u17 France u17 1 - 2 2 (2 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Gold Cup 2000
16/02/2000 Honduras Colombia 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998 qualifiers - Am/Caribbean
30/06/1996 Jamaica Barbados 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
10/10/1996 Canada Cuba 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/10/1996 Mexico Jamaica 2 - 1 3 (2 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
27/04/1997 Canada Jamaica 0 - 0 0 (0 - 0) 1 (0 - 1) 0 (0 - 0)
14/09/1997 Jamaica Costa Rica 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Gold Cup 1998
05/02/1998 Brazil Guatemala 1 - 1 5 (1 - 4) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
14/02/1998 USA Mexico 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1998
20/06/1998 Japan Croatia 0 - 1 5 (3 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Confederations Cup 1997
13/12/1997 UAE Uruguay 0 - 2 1 (1 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/12/1997 Uruguay South Africa 4 - 3 2 (0 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Gold Cup 1996
16/01/1996 USA El Salvador 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
21/01/1996 Mexico Brazil 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1995 u17
04/08/1995 Australia u17 Spain u17 2 - 2 5 (2 - 3) 0 (0 - 0) 1 (0 - 1)
WC 1994 qualifiers - Am/Caribbean
29/03/1992 St Vincent and The Grenadines St Lucia 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
26/04/1992 Guyana Surinam 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
02/08/1992 Surinam St Vincent and The Grenadines 0 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
18/10/1992 Jamaica Canada 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
15/11/1992 St Vincent and The Grenadines Costa Rica 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
11/04/1993 Canada El Salvador 2 - 0 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Gold Cup 1993
15/07/1993 Mexico Costa Rica 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
22/07/1993 USA Costa Rica 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
friendly
26/11/1995 Jamaica Norway 1 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
09/05/1999 Jamaica South Africa 1 - 1 4 (2 - 2) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Ramesh Ramdhan

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 37
Penalties 2 0.05
Penalties cho chủ nhà 1 0.03
Penalties cho đội khách 1 0.03
Thẻ vàng 63 1.7
Thẻ vàng cho chủ nhà 32 0.86
Thẻ vàng cho đội khách 31 0.84
Thẻ đỏ 1 0.03
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 1 0.03

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Ramesh Ramdhan

Trọng tài khác cùng quốc gia Trinidad and Tobago

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga