bong da, web bong da

trọng tài Anibal Tejada

Lịch sử các trận đã bắt của trọng tài Anibal Tejada

Năm Chủ nhà Đội khách Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ Penalties
South American 1942
14/01/1942 Brazil Chile 6 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
25/01/1942 Argentina Peru 3 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
28/01/1942 Peru Ecuador 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1941
16/02/1941 Argentina Ecuador 6 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
04/03/1941 Argentina Chile 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1937
30/12/1936 Argentina Chile 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
06/01/1937 Uruguay Peru 4 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
16/01/1937 Argentina Peru 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
17/01/1937 Paraguay Chile 3 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
24/01/1937 Paraguay Peru 0 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
30/01/1937 Argentina Brazil 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
01/02/1937 Argentina Brazil 2 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
WC 1930
14/07/1930 Yugolsavia Brazil 2 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
19/07/1930 Chile France 1 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 1 (1 - 0)
South American 1929
03/11/1929 Argentina Peru 3 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
South American 1926
16/10/1926 Argentina Bolivia 5 - 0 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
23/10/1926 Bolivia Paraguay 1 - 6 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
03/11/1926 Chile Paraguay 5 - 1 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)
Copa Rio Branco
04/12/1932 Uruguay Brazil 1 - 2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Thống kê về trọng tài Anibal Tejada

Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)
Tổng số trận đã bắt 19
Penalties 1 0.05
Penalties cho chủ nhà 1 0.05
Penalties cho đội khách 0 0
Thẻ vàng 0 0
Thẻ vàng cho chủ nhà 0 0
Thẻ vàng cho đội khách 0 0
Thẻ đỏ 0 0
Thẻ đỏ cho chủ nhà 0 0
Thẻ đỏ cho đội khách 0 0

Ý kiến bạn đọc về trọng tài Anibal Tejada

Trọng tài khác cùng quốc gia Uruguay

Trọng tài người Anh
Trọng tài người Áo
Trọng tài người CIS
Trọng tài người Nga